Google+ Followers

martes, 1 de abril de 2014

“FALTA DE VALORS DEL LA FÉ I ON ARRIVAT EL SISTEMA ,A ON LES RELIGIONS SON A BON REBOST ”


Bitacoras.com

                                 
Amb tal de viure i dispondre, élls son el bé del poblé,Sempre suquen pá d´Or de Gobern que hi 
agi ! !!! 
i suquen pá d´or de gobern que hi agi ! 
Meu entés?el seu bé economic!! ´
S´aprofitent de tot govern que hi agi, i les costums amparades per ley i respecte, de la  religió  Cristiana a la majoria de paisos 
I esprits com d´altres exepte aquells que
relament volien pel bé dels seus eser´s Les  europeas "JA FA MOLS SEGLES" que el concedeixí 
gobern que hi agi...  
Les coses clares! i avui que estic inspirat
 que predican el que ells no fan..., desde
Esperem la consulta el dia 9 de novembre
els que tenen les poder del religio com a pantalla debvant del bé del polble"
Que començin a pagar dines, com tot eser´s human´s com JESUCRITS ,que prega pel bé del esprit dels altres humans , 
La religio que té el  gobern a italia .pero és a tot el mon” i concentra a lla les decisions.
Que cada dia  que predican el que e´lls no fan..... dons rés més , que el seu bé i no el  huma
Desde cuant jesucrist va predicar i molt mirava pel bé DEL ESPRIT HUMÁ"
"Él comparti i no pas competir" i matar perf bé del poder economic i no  social.
Com quan tot poder actual a tot el mon ."no mira rés més que el bé del poder a el mon!
 I permetre guerres i   competir els uns amb els altres,pel control del poder enomic i molt poc 
espiritual . o culturals. i  la de altres religions que ,crec si an pregat i trevallat la fé de tot eser huma.
CULTURA".
Que tot queda reflexat amb paraula i genera el dubte,devant la paraula del juridic ,amb patraules plenes de mentides ,i què  és demostren, en altres que si an infringit i a preso teneo deurien  que anar.
QUE  tot huma mé fotografia, converses,dinars sopars i xarles i documents an compartit e imperis s´an creat!!
com la de avui,amb  aquesta imatge de 420km de imatge ers reflexada,sonprendra a tot país de el mon.

ja ens  nostres familiars com a  besavis,avis o,pares i fills  en veu i no pas llegit, donç la emoció de la paraula no surt reflexada".

Publicar un comentario