Google+ Followers

martes, 1 de abril de 2014

“FALTA DE VALORS DEL LA FÉ I ON ARRIVAT EL SISTEMA ,A ON LES RELIGIONS SON A BON REBOST ”


Bitacoras.com

                                 
Amb tal de viure i dispondre, élls son el bé del poblé,Sempre suquen pá d´Or de Gobern que hi 
agi ! !!! 
i suquen pá d´or de gobern que hi agi ! 
Meu entés?el seu bé economic!! ´
S´aprofitent de tot govern que hi agi, i les costums amparades per ley i respecte, de la  religió  Cristiana a la majoria de paisos 
I esprits com d´altres exepte aquells que
relament volien pel bé dels seus eser´s Les  europeas "JA FA MOLS SEGLES" que el concedeixí 
gobern que hi agi...  
Les coses clares! i avui que estic inspirat
 que predican el que ells no fan..., desde
Esperem la consulta el dia 9 de novembre
els que tenen les poder del religio com a pantalla debvant del bé del polble"
Que començin a pagar dines, com tot eser´s human´s com JESUCRITS ,que prega pel bé del esprit dels altres humans , 
La religio que té el  gobern a italia .pero és a tot el mon” i concentra a lla les decisions.
Que cada dia  que predican el que e´lls no fan..... dons rés més , que el seu bé i no el  huma
Desde cuant jesucrist va predicar i molt mirava pel bé DEL ESPRIT HUMÁ"
"Él comparti i no pas competir" i matar perf bé del poder economic i no  social.
Com quan tot poder actual a tot el mon ."no mira rés més que el bé del poder a el mon!
 I permetre guerres i   competir els uns amb els altres,pel control del poder enomic i molt poc 
espiritual . o culturals. i  la de altres religions que ,crec si an pregat i trevallat la fé de tot eser huma.
CULTURA".
Que tot queda reflexat amb paraula i genera el dubte,devant la paraula del juridic ,amb patraules plenes de mentides ,i què  és demostren, en altres que si an infringit i a preso teneo deurien  que anar.
QUE  tot huma mé fotografia, converses,dinars sopars i xarles i documents an compartit e imperis s´an creat!!
com la de avui,amb  aquesta imatge de 420km de imatge ers reflexada,sonprendra a tot país de el mon.

ja ens  nostres familiars com a  besavis,avis o,pares i fills  en veu i no pas llegit, donç la emoció de la paraula no surt reflexada".

jueves, 27 de marzo de 2014

On son els valors de la natura al eser huma?

Bitacoras.com 


La cobdiciá

segons Tortell Poltrona
http://youtu.be/mXgyUPBxvA4

Aixi o plantejo dons  ja que estem contaminats per la cobdicia del poder material, al ser a dins un sistema en el cual ,ens encomanem elds uns amb els altres,generació tras generació ....fent més mal que bé a la natura.La cual ens a donat la vida... "quina contradicció oi" 


Cuan tenim exemples com Kilian Jornet Burgada  i  web on expossa els seus pensaments

obriula i veureu 


http://www.kilianjornet.cat/I MIREU 

LA CARTA DE VALORS 


http://www.summitsofmylife.com/#/valores

http://youtu.be/QwusaZX6ofshttps://www.youtube.com/user/kilianjornet Si éll i moltes altres persones que no surten reflexades per falta de coneixencia d´ells.I tot degut als medis de comunicació com la TV i d ´ altres,els cuals ens informen del que creuen o volen,que veiem degut a que son manipulats concienment o no.....(segons com és miri) per el poder material,de les grans empresses. Aixó es la cadena en la cual ens lliguem donant voltes i més voltes.fins deixarnos tant lligats,que ni ens donem compte,que hi estem dins.miércoles, 12 de marzo de 2014

si als infants no sé els hi ensenya una porta a la creativitat.que podem fer per crear lloc de treball?

Bitacoras.com

Creativitat i innovació, claus de la nova educació.


si als infants no sé els hi ensenya una porta a la creativitat.que podem fer per crear lloc de treball? veient com  el sistema informatic,ja ocupa molts llocs de feina,que avans ho feien les persones?Deu experts en educació reclamen un canvi radical de paradigma a les escoles

Deu gurus de l'educació reclamen un canvi radical de paradigma a les escoles:
Keneth Robinson, assessor de diversos govern i expert en educació
"Creativitat i alfabetització són igual d'importants"
Richard Gerber, exasessor d'educació del govern de Tony Blair
"Educar els nens perquè mai necessitin un cap"
Salvador Cardús, sociòleg i autor de diversos llibres sobre educació
"Mestres que transmetin expectatives"
Yong Zhao, estudiós de l'educació i vicedegà de la Universitat d'Oregon
"En lloc d'empleats, emprenedors"
Roger Schank, expert en intel·ligència artificial i aprenentatge
"L'escola ha de reproduir la vida real"
Salman Khan, professor, enginyer i fundador de la Khan Academy
La revolució de l'educació 'online'
Howard Gardner, psicòleg, professor de la Universitat de Harvard
"L'escola ha d'ensenyar a aprendre"
Francesco Tonucci, pedagog, assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
"Les aules haurien de desaparèixer"
Tony Wagner, coautor del llibre 'Creating Innovators'
"Necessites feina? Inventa-te-la"
Francesc Pedró, assessor de polítiques educatives de la Unesco
"L'eficàcia del mestre, el factor clau"
 via    http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/Creativitat-innovacio-claus-nova-educacio_0_913708685.html